Khóa học Free Talk

Tiếng Anh theo nhu cầu


Ngoài các khóa học được thiết kế theo các nội dung và giáo trình cụ thể, Studynet còn cung cấp khóa học tiếng Anh theo nhu cầu (Free talk) phù hợp cho học viên ở mọi lứa tuổi.


 

Khóa học với số buổi học không hạn chế và nội dung được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng học viên tập trung sâu vào việc xây dựng các kỹ năng đàm thoại, thảo luận về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như một người Mỹ bản xứ. Với mỗi chủ đề thảo luận, học viên sẽ không chỉ có cơ hội thể hiện và cải thiện vốn tiếng Anh của bản thân mà còn được trao đổi về kiến thức, văn hóa, cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau với giáo viên. Các chủ đề trong khóa học Free Talk đi từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả các chủ đề quen thuộc lẫn ít quen thuộc đối với học viên. Trong mỗi bài học, học viên sẽ được cung cấp lượng từ vựng phong phú và ngữ pháp hữu ích liên quan đến chủ đề thảo luận, để có thể tự tin bày tỏ ý kiến về chủ đề đó cũng như các vấn đề mở rộng xung quanh chủ đề.


 

Sau khi kết thúc khóa học Free Talk, học viên sẽ có khả năng:

 

- Tự tin trình bày quan điểm của bản thân về một chủ đề trong cuộc sống, kèm theo những ví dụ, kinh nghiệm hỗ trợ từ thực tế bản thân 
- Vận dụng từ vựng phong phú để thảo luận về chủ đề từ nhiều khía cạnh 
- Nắm được các mẫu câu, các cách diễn đạt để có thể trình bày ý kiến về một vấn đề theo nhiều cách đa dạng 
- Hiểu các thành ngữ tiếng Anh liên quan đến chủ đề và vận dụng một cách chính xác các thành ngữ này trong các cuộc thảo luận