Chương trình Tiếng Anh văn phòng

Office English


Studynet cung cấp chương trình Tiếng Anh văn phòng dành cho những đối tượng làm việc trong môi trường văn phòng, công sở cần sử dụng tiếng Anh cho yêu cầu công việc của bản thân. Chương trình gồm 4 khóa học nhỏ, tương đương với 4 trình độ theo khung tham chiếu chuẩn của châu Âu

 

- Elementary- tương đương trình độ A1 & A2 
- Pre-Intermediate- tương đương trình độ B1 
- Intermediate- tương đương trình độ B1+ & B2 
- Upper-Intermediate- tương đương trình độ B2+ & C1


Chương trình học giúp học viên được tiếp cận với những chủ đề, tình huống phổ biến ở môi trường công sở như giao dịch qua điện thoại, email, thuyết trình ý tưởng, đàm phán hợp đồng... Mỗi bài học đều bao gồm phần học từ vựng, ngữ pháp và đặc biệt các hoạt động thực hành nghe, nói đa dạng để vận dụng các kiến thức đã học trong những tình huống thực tế. Chương trình Tiếng anh văn phòng của Studynet sẽ mang lại cho học viên sự chủ động, linh hoạt khi giao tiếp trong công việc và cả những thuận lợi và cơ hội rộng mở hơn trong sự nghiệp.

 

Cấu trúc khóa học

 

Khóa học

Số lượng buổi học

Số lượng bài kiểm tra giữa kì*

Số lượng bài kiểm tra cuối kỳ*

Elementary

36

1

1

Pre - Intermediate

36

1

1

Intermediate

36

1

1

Upper - Intermediate

36

1

1

 

(*) Các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ sẽ được thực hiện trên hệ thống test của Studynet.


 

Kết thúc khóa học Elementary, học viên sẽ có khả năng

- Nghe hiểu cơ bản về các chủ đề quen thuộc thường gặp trong đời sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp.
- Đọc với mức độ độc lập khiêm tốn.
- Có vốn từ vựng hạn chế để đọc tài liệu về lĩnh vực kinh doanh.
- Nắm được các thông tin, ý tưởng, ý kiến được trình bày rõ ràng trong phạm vi công việc.
- Tham gia và nêu quan điểm rõ ràng trong các cuộc thảo luận không chính thức trong bối cảnh công việc.
- Có thể viết các đoạn văn ngắn theo văn phong thông thường về các vấn đề riêng biệt liên quan tới lĩnh vực kinh doanh.


 

Kết thúc khóa học Pre-Intermediate, học viên sẽ có khả năng

- Hiểu được nội dung thông tin của phần lớn tài liệu ghi âm hoặc phát thanh về các chủ đề công việc có cấu trúc và giọng nói rõ ràng, chuẩn mực.
- Nắm bắt được nhưng có thể không chi tiết các luồng tranh luận trong công việc hàng ngày.
- Nêu ra quan điểm rõ ràng, tuy vẫn gặp khó khăn trong việc tham gia vào các cuộc tranh luận trong công việc.
- Có thể tóm tắt, báo cáo và nêu ý kiến về các thông tin thực tế tích lũy được liên quan đến các vấn đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh doanh với sự tự tin nhất định.
- Có thể viết những bản báo cáo rất ngắn theo định dạng tiêu chuẩn.


 

Kết thúc khóa học Intermediate, học viên sẽ có khả năng

- Lên kế hoạch và lựa chọn cách thức truyền đạt những điều sẽ nói.
- Sử dụng các cách diễn đạt thay thế cho những lỗ hổng về từ vựng và cấu trúc.
- Sửa chữa khi nhận ra các lỗi và sai sót hoặc khi các lỗi này dẫn tới hiểu lầm.
- Hiểu được ngôn ngữ nói chuẩn mực, trực tiếp hoặc phát thanh, về các vấn đề quen thuộc lẫn không quen thuộc thường gặp.
- Theo kịp bài diễn thuyết dài với các luồng tranh luận phức tạp trong công việc, với điều kiện các chủ đề khá quen thuộc.
- Đọc với mức độ độc lập cao.
- Có vốn từ vựng về kinh doanh rộng, thiết thực để đọc hiểu tài liệu.
- Hiểu được các bài viết chuyên môn nằm ngoài lĩnh vực của học viên, tuy vẫn phải sử dụng từ điển để tìm hiểu các thuật ngữ.
- Chủ động tham gia các cuộc thảo luận không chính thức trong bối cảnh công việc.
- Có thể viết các đoạn văn rõ ràng, chi tiết về các chủ đề đa dạng liên quan tới lĩnh vực kinh doanh.


 

Kết thúc khóa học Upper-Intermediate, học viên sẽ có khả năng:

- Lên kế hoạch và lựa chọn cách thức truyền đạt những điều sẽ nói.
- Sử dụng các cách diễn đạt thay thế cho những lỗ hổng về từ vựng và cấu trúc.
- Sửa chữa khi nhận ra các lỗi và sai sót hoặc khi các lỗi này dẫn tới hiểu lầm.
- Hiểu được ngôn ngữ nói chuẩn mực, trực tiếp hoặc phát thanh, về các vấn đề quen thuộc lẫn không quen thuộc thường gặp.
- Theo kịp bài diễn thuyết dài với các luồng tranh luận phức tạp trong công việc, với điều kiện các chủ đề khá quen thuộc.
- Đọc với mức độ độc lập cao.
- Có vốn từ vựng về kinh doanh rộng, thiết thực để đọc hiểu tài liệu.
- Hiểu được các bài viết chuyên môn nằm ngoài lĩnh vực của học viên, tuy vẫn phải sử dụng từ điển để tìm hiểu các thuật ngữ.
- Chủ động tham gia các cuộc thảo luận không chính thức trong bối cảnh công việc.
- Có thể viết các đoạn văn rõ ràng, chi tiết về các chủ đề đa dạng liên quan tới lĩnh vực kinh doanh.