Chương trình Cộng tác viên

Nếu bạn đã trải nghiệm dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến tại Studynet và cảm thấy đấy là phương pháp học tập thực sự hiệu quả?

Nếu bạn yêu thích môn học tiếng Anh và luôn muốn tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm học tập với những người khác?

Nếu bạn hiểu biết về internet và luôn sẵn sàng hướng dẫn mọi người ứng dụng công nghệ vào việc học để đạt kết quả cao hơn với chi phí hợp lý hơn?

Hãy tham gia Chương trình Cộng tác viên của Studynet để cùng chia sẻ phương pháp học tập thú vị và hiệu quả này đến tất cả mọi người. Vừa là học viên - vừa là cộng tác viên, bạn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt từ Studynet.

Hãy đăng ký ngay hôm nay với chúng tôi:

Hotline: 0947 381 501

Email: support@studynet.vn

Livechat: www.studynet.vn