21 cụm từ thường gặp trong giao tiếp

Studynet xin giới thiệu với các học viên 21 cụm từ rất hay và thông dụng trong giao tiếp ở các nước nói tiếng Anh!

 

 

 

 

 

1. catch sight of: bắt gặp

2. feel pity for: thương xót

3. feel sympathy for: thông cảm

4. feel regret about: hối hận

5. feel contempt for: xem thường

6. feel ashamed: xấu hổ

7. give way to: nhượng bộ

8. give birth to: sinh con

9. have a look at: nhìn

10. keep up with: theo kịp

11. link up with: liên kết với

12. make allowances for: chiếu cố

13. make complaint about: than phiền

14. make fun of: chế nhạo

15. make room for: dọn chỗ

16. make use of: sử dụng

17. pay attention to: chú ý đến

18. put an end to: kết thúc

22. take leave of: từ biệt

19. take care of: chăm sóc

20. take notice of: lưu ý

21. take advantage of: tận dụng

 

Tác giả: Studynet Editor | Danh mục: Kỹ năng học tiếng Anh giao tiếp

Bình luận