Những tiếng lóng CẦN BIẾT trong tiếng Anh (PHẦN 1)

Tiếng lóng là một phần rất quan trọng đối với mọi ngôn ngữ trên toàn thế giới. Tiếng lóng phản ánh phần nào về văn hóa và đời sống của Quốc Gia đó. Studynet xin giới thiệu một số tiếng lóng mà các bạn cần và nên biết trong tiếng Anh.

 

 

Beat it: Đi chỗ khác chơi

Big Deal ! :Làm Như Quan trọng Lắm!

Big Shot: Nhân vật quan trọng

Big Wheel: Nhân vật quyền thế

Big mouth : Nhiều Chuyện

Black and the blue: Nhừ tử

By the way: À này

By any means: By any which way: Cứ tự tiện, bằng Mọi Giá

Be my guest: Tự nhiên

Break it up : Dừng tay

Come to think of it: Nghĩ kỷ thì

Can't help it: Không thể nào làm khác hơn

Come on: Thôi mà, lẹ lên, gắng lên, cố lên

Can't hardly: Khó mà, khó có thể

Cool it: Đừng nóng

Come off it: Đừng xạo

Cut it out: Đừng giỡn nửa, ngưng Lại

Tác giả: Studynet Editor | Danh mục: Kỹ năng học tiếng Anh giao tiếp

Bình luận