Những tiếng lóng CẦN BIẾT trong tiếng Anh (PHẦN 2)

Như đã biết, tiếng lóng là một phần rất quan trọng đối với mọi ngôn ngữ trên toàn thế giới. Tiếng lóng phản ánh phần nào về văn hóa và đời sống của Quốc Gia đó. Studynet xin giới thiệu một số tiếng lóng mà các bạn cần và nên biết trong tiếng Anh.

 

 

Dead End: Đường Cùng

Dead Meat: Chết Chắc

Down and out: Thất Bại hoàn toàn

Down but not out: Tổn thương nhưng chưa bại

Down the hill: Già

For What: Để Làm Gì?

What For?: Để Làm Gì?

Don't bother: Đừng Bận Tâm

Do you mind: Làm Phiền

Don't be nosy: Đừng nhiều chuyện

Just for fun: Giởn chơi thôi

Just looking: Chỉ xem chơi thôi

Just testing: Thử chơi thôi mà

Just kidding / just joking: Nói chơi thôi

Give someone a ring: Gọi Người Nào

Good for nothing: Vô Dụng

Go ahead: Đi trước đi, cứ tự tiện

God knows: Trời Biết

Go for it: Hảy Thử Xem

Get lost: Đi chổ khác chơi

Keep out of touch: Đừng Đụng Đến

Happy Goes Lucky: Vô Tư

Hang in there/ Hang on: Đợi Tí, Gắng Lên

Hold it: Khoan

Help yourself: Tự Nhiên

Take it easy: Từ từ

I see: Tôi hiểu

It's a long shot: Không Dể Đâu

it's all the same: Củng vậy thôi mà

I 'm afraid: Rất Tiếc Tôi

It beats me: Tôi chiụ (không biết)

It's a bless or a curse: Chẳng biết là phước hay họa

Tác giả: Studynet Editor | Danh mục: Kỹ năng học tiếng Anh giao tiếp

Bình luận