Lớp học một thầy một trò trên Studynet được thực hiện qua phần mềm hội thoại Skype, để tiến hành học các bạn cần cài đặt Skype và đăng ký sử dụng dịch vụ này.

Clip hướng dẫn cài đặt và đăng ký sử dụng Skype trên máy tính

Cài đặt Skype cho máy tính

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/

Cài đặt Skype cho máy tính bảng

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-tablet/

Cài đặt Skype cho điện thoại

http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-mobile/