Question & Answer

Ask Answer

Hướng dẫn sử dụng Skype

Skype là phần mềm dùng để chat và gọi điện qua mạng miễn phí như Yahoo Messeger.

Học viên bắt buộc phải có tài khoản Skype vì tất cả các buổi học tại Studynet đều được thực hiện qua Skype.

Vui lòng bấm vào từng bước để xem hướng dẫn chi tiết

Skype là gì?