Hắc Ám Tây Du | Chương 6: Bồ Đề tổ sư

Chương 6: BỒ ĐỀ TỔ SƯ “Tu Bồ Đề? Dĩ nhiên là tên phiền phức nhà ngươi? Ngươi tới đây làm gì?” Chỗ hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, một thân đạo bào màu xanh, bình thản không có gì lạ. Trong tay trống trơn, sóng mắt bình thường. Tu Bồ […]

Xem chi tiết