Biên bản bàn giao công việc, hồ sơ, con dấu.

Trong quá trình làm việc để tránh việc phát sinh rủi ro, tranh chấp trong các công việc như giao nhận hàng hóa; giao trả hồ sơ, con dấu; bàn giao công việc khi nghỉ việc, nghỉ phép,…thì việc lập một biên bản xác nhận là một điều cần thiết. Sau đây là một số […]

Xem chi tiết