Hắc Ám Tây Du | Chương 8: Tứ Phương Đại Đế

Chương 8: TỨ PHƯƠNG ĐẠI ĐẾ Thời điểm Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới chuẩn bị đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện chợt nghe phía sau thanh âm hô lên. Quay đầu nhìn lại liền thấy Sa Tăng đằng vân hấp tấp mà đến. “Đại sư huynh, nhị sư huynh, làm sao không đợi […]

Xem chi tiết