Diện tích, chu vi trong hình học căn bản

Diện tích, chu vi là những công thức căn bản nhất của hình học. Ôn lại kiến thức căn bản này nhé. 1. Diện tích và chu vi hình tròn Chu vi hình tròn: bằng đường kính nhân với π hoặc hai lần bán kính nhân với π C = 2Rπ hoặc C = dπ Diện […]

Xem chi tiết