Top các trường Đại học hàng đầu trên thế giới

Top 10 trường Đại học quốc tế danh tiếng trên toàn thế giới. Đây là top các trường Đại học mà hầu hết mỗi người đều mong muốn được học tập tại đây. Tuy mỗi trường Đại học đều có một lĩnh vực chuyên môn riêng, nhưng xét chung về mối quan tâm, độ tin […]

Xem chi tiết

PhD là gì?

PhD là một văn bằng thường được viết sau tên người để chỉ ra rằng người đó có bằng cấp Tiến sĩ. Đây là một trong những văn bằng được công nhận trên toàn thế giới và cũng là văn bằng cao nhất mà mỗi sinh viên sau Đại học có thể nhận được. PhD […]

Xem chi tiết