Bằng việc tuân thủ các quy định của chính sách bảo mật, Studynet là kênh thông tin tổng hợp mọi khách hàng độc giả phải tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng, truy cập vào website