Ai biết 1 lit sơn bằng bao nhiêu kg không?

Ai biết 1 lit sơn bằng bao nhiêu kg không? Hỏi: Thông Thường toàn thấy trên bao bì thùng sơn ghi đơn vị lit nhưng hôm nay lại gặp loại thùng sơn ghi kg trên bao bì. Như vậy thì lại cần đổi ra lit để dễ định lượng, nhưng có ai biết 1 lit […]

Xem chi tiết