Mã zip code là gì?

Mã zip code là gì ?

Khi bạn đăng ký tài khoản, thông tin ở những website nước ngoài thì admin website đó sẽ yêu cầu bạn phải nhập mã zip code hay postal code. Vậy mã zip code là gì ? danh sách mã zip code của 63 tỉnh thành của Việt Nam mới nhất ? Tất cả đều có […]

Xem chi tiết