Một trong những khó khoăn khi lựa chọn nhà thầu hiện nay chính là việc xác định độ uy tín, cũng như xác định vốn điều lệ của nhà đấu thầu. Vậy thế nào là nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Theo nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định rằng: DN nhỏ và doanh nghiệp vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành 3 cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn, hoặc số lao động bình quân năm.

Câu hỏi đặt ra là: nếu nhà thầu là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn hai mươi tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn hai trăm người thì có được tham dự gói thầu xây lắp dưới năm tỷ đồng không?

Xin trả lời như sau:

theo khoản 3, điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không tới 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).

Từ đó, doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực xây dựng và công nghiệp là doanh nghiệp có tổng vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động từ từ 11 người đến 200 người.

Với trường hợp là Ban Quản lý, việc xác định cấp của doanh nghiệp nhỏ trong khu vực xây dựng, công nghiệp được thực hiện theo quy định nêu trên.
Theo đó, nếu doanh nghiệp thỏa mãn một trong hai tiêu chí nêu trên (tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động bình quân năm nhỏ hơn 200 người) thì được coi là doanh nghiệp nhỏ và được phép tham dự thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Là Gì?

Là doanh nghiệp có số lao đồng từ 10 người đỏ xuống và có tổng doang thu trong năm dưới 5 tỷ. Việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Bên mời thầu A đang đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Xây lắp thiết bị có giá gói thầu 3,5 tỷ đồng. Trong hồ sơ mời thầu quy định những điều kiện để được tham gia đấu thầu là nhà thầu cấp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Bài viết tìm hiểu thế nào là nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ còn rất nhiều thiếu sót, mong quý bạn dọc góp ý thêm để bào viết chất lượng hơn