10 câu thành ngữ tương đương Anh- Việt

Hãy cùng Studynet tìm hiểu về một số câu thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, có ý nghĩa tương đương với một số thành ngữ trong tiếng Việt nhé!

 
 
 
 
 
1. "Fire is a good servant but a bad master"
- Đừng đùa với lửa
 
 
2. "The grass is always greener on the other side of the fence"
- Đứng núi này trông núi nọ
 
 
3. "When in the Rome, do as the Romans do"
- Nhập gia tuỳ tục
 
 
4. "Old friends and old wine are best"
- Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon
 
 
5. "A picture is worth a thousand words"
- Nói có sách, mách có chứng
 
 
6. "Actions speak louder than words"
- Làm hay hơn nói
 
 
7. "Behind every great man, there is a great woman "
- Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
 
 
8. "He who laughs today may weep tomorrow"
- Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.
 
 
9. "Man proposes, God disposes"
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 
 
10. "One good turn deserves another"
- Ở hiền gặp lành
 
 
Tác giả: Studynet Editor | Danh mục: Kỹ năng học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh

Bình luận